درباره‌ی دروپال کار

لوگوی دروپال کار

دروپال کار (Drupal Kar) جاییست که مایلم دانش دروپالی (هر چند ناچیز) خود را ثبت کنم، و به دیگران انتقال دهم.

در دروپال کار سعی می‌کنم اخبار دروپال را منتشر کنم؛ سایت‌های دروپالی معروف (ایرانی و غیر ایرانی) را معرفی کنم؛ ماژول‌ها و قالب‌های دروپال که به نظرم مفید هستند را معرفی کنم؛ مطالب آموزشی منتشر کنم؛ و البته، قالب‌های دروپال مناسب سایت‌های فارسی تولید و معرفی کنم.

امیدوارم این سایت برای شما مفید واقع شود.