دروپال 7

زیر-قالب ها در دروپال چه هستند، و چگونه از آنها استفاده کنیم؟

قالب‌های پایه و زیر-قالب‌ها در دروپال

معرفی زیر-قالب‌ها در دروپال

یک زیر-قالب در دروپال، قالبی است که زیرمجموعه‎‌ی قالبی دیگر (قالب پایه) است، و منابع و قابلیت‌های قالب پایه را به ارث می‌برد.

یک زیر-قالب (قالب فرزند) معمولا به منظور ایجاد تغییر یا گسترش کارکردهای قالب پایه (قالب پدر) ساخته می‌شود.

فارسی

بهینه سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت آخر

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت ششم

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت پنجم

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت چهارم

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت سوم

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت دوم

بهینه‌سازی دروپال 7 برای موتورهای جستجو (سئوی دروپال) - قسمت اول

سئوی دروپال 7 - قسمت اول

فارسی
Subscribe to RSS - دروپال 7