قالب

زیر-قالب ها در دروپال چه هستند، و چگونه از آنها استفاده کنیم؟

قالب‌های پایه و زیر-قالب‌ها در دروپال

معرفی زیر-قالب‌ها در دروپال

یک زیر-قالب در دروپال، قالبی است که زیرمجموعه‎‌ی قالبی دیگر (قالب پایه) است، و منابع و قابلیت‌های قالب پایه را به ارث می‌برد.

یک زیر-قالب (قالب فرزند) معمولا به منظور ایجاد تغییر یا گسترش کارکردهای قالب پایه (قالب پدر) ساخته می‌شود.

فارسی
Subscribe to RSS - قالب