سایت دروپالی: شرکت کمک رسان ایران (بیمه SOS)

اسم سایت: 
کمک رسان ایران
نمای کلی صفحه‌ی اصلی وبسایت شرکت کمک رسان ایران که توسط دروپال ساخته شده است
زبان ها: 
انگلیسی
فارسی
توضیحات: 

وبسایت شرکت «کمک رسان ایران» یکی دیگر از سایت‌های ساخته شده توسط دروپال است. این وبسایت توسط دروپال 7 ساخته شده است.

شرکت کمک رسان ایران یک بیمه‌ی تکمیلی در ایران است، که ارائه‌دهنده‌ی خدمات مختلفی مانند «خدمات پزشکی»، «کمک رسانی اتومبیل»، «کمک رسانی حقوقی»، و مواردی از این دست است.

در صفحه‌ی درباره ما ی وبسایت در مورد شرکت کمک رسان می‌خوانیم:

«شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره 91891 مورخ 71/5/21 است. این شرکت فعالیت خود را دو سال قبل از تاریخ فوق در قالب نمایندگی شرکت International SOS برای ارائه خدمات به اعضاء این شرکت در ایران آغاز نمود. با گذشت زمان و جلب توجه و علاقه مشتریان ایرانی به این قبیل خدمات، کمک رسان با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد.

شرکت کمک رسان ایران شرکت "بیمه" نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.» [1]

برخی ماژول‌های استفاده شده در وبسایت کمک رسان ایران عبارتند از:

___________________________________________________________________________________

1. درباره ما | کمک رسان ایران : http://iranassistance.com/about (تاریخ دسترسی: 13 آذر 1391)

دسته بندی: 

افزودن نظر جدید

شما هم سایت خوبی که توسط دروپال ساخته شده سراغ دارید؟

توسط فرم تماس سایت برای ما ارسال کنید.