دروپال

در هسته‌ی دروپال 8 از ویرایشگر CKEditor استفاده خواهد شد

پیش از این قرار بود در هسته‌ی دروپال 8 از ویرایشگر Aloha به عنوان ویرایشگر پیشفرض استفاده شود، به دلیل اینکه ویرایشگر Aloha امکان ویرایش درجا (in-place editing) را فراهم می‌کرد.

اما چند روز پیش دریس بایتارد (Dries Buytaert) اعلام کرد که در دروپال 8 از CKEditor استفاده خواهد شد.

استفاده از ویرایشگر Aloha در دروپال 8 با مشکلاتی مواجه شده، و البته CKEditor هم قرار شده نیازهای دروپال 8 را فراهم کند.

فارسی

برخی تغییرات دروپال 8 نسبت به دروپال 7

دروپال 8

دروپال 8 یک هفته‌ی دیگر (1 دسامبر) به مرحله‌ی Feature Freeze می‌رسد، مرحله‌ای که در آن اضافه کردن ویژگی‌های جدید به دروپال 8 متوقف خواهد شد (مگر در موارد خاص)، و در عوض تمرکز بر روی بهبود API، رابط کاربری (UI)، و ویژگی‌های کنونی قرار خواهد گرفت.

می‌توان گفت پیشرفت توسعه‌ی دروپال 8 در وضعیت مناسبی است.

فارسی

دروپال 7.16 منتشر شد

دروپال 7.16

دروپال 7.16 در تاریخ 27 مهر 1391 (18 اکتبر 2012) منتشر شد.

این نسخه‌ی دروپال یک به‌روز رسانی برای رفع مشکلات امنیتی است، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم حتما در اولین فرصت هسته‌ی سایت‌های دروپالی خود را این نسخه ارتقا دهید.

فارسی

Drupal 7.15 Released

Drupal 7.15 Release

Drupal 7.15 released on August 1, 2012.

Generally, there is no major change in Drupal core 7.15 in comparison to Drupal core 7.14. There are mostly bug fixes (no security bug fix). According to Drupal.org, no major feature is added in this release, but it is strongly recommended for Drupal 7 sites to upgrade to this version [1].

انگلیسی

دروپال 7.15 منتشر شد

انتشار دروپال 7.15

دروپال 7.15 در تاریخ 11 مرداد 1391 (1 اوت 2012) منتشر شد.

فارسی
Subscribe to RSS - دروپال