ویرایشگر

در هسته‌ی دروپال 8 از ویرایشگر CKEditor استفاده خواهد شد

پیش از این قرار بود در هسته‌ی دروپال 8 از ویرایشگر Aloha به عنوان ویرایشگر پیشفرض استفاده شود، به دلیل اینکه ویرایشگر Aloha امکان ویرایش درجا (in-place editing) را فراهم می‌کرد.

اما چند روز پیش دریس بایتارد (Dries Buytaert) اعلام کرد که در دروپال 8 از CKEditor استفاده خواهد شد.

استفاده از ویرایشگر Aloha در دروپال 8 با مشکلاتی مواجه شده، و البته CKEditor هم قرار شده نیازهای دروپال 8 را فراهم کند.

فارسی
Subscribe to RSS - ویرایشگر