زبان

آموزش ترجمه و چند زبانه کردن سایت ساخته‌‌شده توسط دروپال 7

آموزش ساختن سایت چند زبانه توسط دروپال 7

مقدمه

در این مطلب قصد داریم مرحله به مرحله پیش بریم تا یک سایت ساخته شده توسط دروپال 7 را چند زبانه کنیم.

فارسی
Subscribe to RSS - زبان